Wednesday, October 28, 2009

FUNGSI OTAK KIRI DAN KANAN

Mengenali otak manusia sebenarnya seperti kita membuka satu “motherboard” sebuah komputer yang akan menjelaskan bagaimanakah sistem komputer itu berkerja, kekuatan (kelajuan) komputer tersebut, kekuatan memorinya (RAM), kesesuaian pengunaan komputer tersebut (untuk kegunaan personal , kegunaan pejabat, penggunaan programmer dan seterusnya) dan sebagainya.

Begitu juga bagi otak, mengenali dan memahami susunan otak dan komponen/komposisi otak seakan memberitahu kita siapakah indivudu itu sebenarnya, kemampuannya dan bagaimana seseorang individu itu berinteriksi serta bertindakbalas dalam kehidupannya (Malahan sudah tentu lebih kompleks dari komputer).
Otak manusia terdiri dari belahan atau hemisfera otak kiri dan kanan (selain mempunyai 3 susunan lapisan:-

Otak kiri banyak dikaitkan dengan fungsi akademik yang terdiri dari kemampunan bercakap, kemampuan berbahasa, membaca tulisan, logik, angka, analisis, dan lain-lainnya. Biasanya ia diidentitikan dengan kecerdasan analitik atau intelek. Maksudnya otak kiri kita ini banyak berkait dengan kemampuan matematik, analisis dan kemampuan berfikir secara sistematik. Cara kerja otak ini sangat rapi, dan terstruktur/tersusun. Biasanya otak kiri ini sangat bermanfaat digunakan untuk memahami hal-hal yang kompleks dan perlu pemikiran yang mengkhusus. Individu yang biasanya lebih menggunakan otak kiri adalah seorang penganalisis, pengkaji, Ahli matematik atau saintis.

Sementara Otak kanan pula adalah tempat untuk perkembangan hal-hal yang bersifat artistik, kreativiti, perasaan, emosi, gaya bahasa, irama musik, imaginasi, fantasi, warna, pengenalan diri dan orang lain, hubungan sosial dan pengembangan keperibadian. Jika individu yang banyak yang mengatakan otak kiri dilabel sebagai pengendali IQ (Intelligence Quotient), otak kanan pula memegang peranan penting bagi perkembangan EQ (Emotional Ouotient). Fungsi dari otak kanan ini adalah untuk mengurus pola berpikir kreatif manusia, contohnya adalah kemampuan komunikasi (lingusitik). Cara kerja otak kanan ini biasanya tidak terstruktur, dan cenderung tidak memikirkan hal-hal yang terlalu khusus iaitu bertentangan dengan otak kiri. Contoh orang yang mengunakan otak kanan dibandingkan otak kirinya adalah seorang seniman, pelukis dan sebagainya.

Saya percaya anda tentu perasan bagaimana sesetengah individu akan mempunyai kelebihan pada nombor, lebih rasional atau logik hingga kelihatan sangat “terikat” dengan peraturan dan protokol yang menyebabkan ia boleh kelihatan seperti “robot”.
Sebaliknya , terdapat pula sesetengah individu yang sangat kreatif, berjiwa seni, sangat natural dan kerap kelihatan berada di dalam suasana yang semulajadi. Mereka seperti seorang artis, pelukis, pelakon, ahli muzik, pereka dan sebagainya.
Ini juga menjelaskan kita bagaimana individu terkenal seperti penyanyi M Nasir mempunyai kemampuan dalam kumpulan hemisfera otak yang sama (sebelah kanan) iaitu selain menyanyi, beliau juga berkemampuan dalam bidang gubahan dan penciptaan lagu, mengarah filem, pelukis, berkemampuan dalam bersajak. Begitu juga seperti SN Samad Said selain menulis novel, beliau juga adalah seorang pelukis.
Kenapa boleh jadi bergitu…….? Ini kerana “pemberat” dalam penggunaan belahan otak pada diri masing-masing.

Kerana itu, apabila anda telah mengetahui yang otak mempunyai dua belahan yang berfungsi mengikutkerja masing-masing, dan setiap hemisfera mempunyai kekuatan dan kekurangannya (saling melengkapi), anda sudah boleh menerangkan alasan yang munasabah dan saintifik terhadap perbezaaan yang terjadi di antara sesetengah individu.

Di dalam bidang sains minda, apa yang berlaku pada setiap inidvidu ini (malahan ada pada hampir setiap individu) dipanggil “Brain Lateralization”. Ramai juga pakar psikologis memanggil situasi tersebut sebagai “Brain Dominance” iaitu penggunaan yang tinggi pada belahan otak yang tertentu. Kajian ahli sains neurologi memikirkan situasi ini berlaku kerana gen seseorang individu (seperti penggunaan tangan kanan atau kidal). Tetapi sesetengah pakar kajian mengatakan oleh pengalaman pembesaran, pendidikan, pengaruh ibubapa dan juga situasi masyarakat sekeliling yang mempengaruhi penggunaan otak tersebut.

Meskipun kebanyakan individu akan menggunakan satu hemisfera yang lebih berbanding yang satu lagi (selalunya kebanyakan kita menggunakan otak kiri secara berlebihan kesan dari pendidikan di sekolah) tetapi secara puratanya seseorang individu akan menggunakan kedua-dua belahan otaknya untuk aktiviti-aktiviti seharian.
Bagaimanapun, untuk mencapai kualiti kehidupan yang lebih baik dan untuk kita mengoptimakan serta membangkitkan kemampuan POTENSI DIRI seseorang individu, penggunaan kedua-dua hemisfera otak adalah sangat penting. Iaitu kita menggunakan kedua-dua hemisfera otak dengan seimbang. Malahan kemampuan dan kekuatan fungsi otak akan meningkat secara drastik apabila kita dapat mengoptimakan kedua-dua belah otak ini. Ini yang dipanggil “Whole Brain”. Iaitu penggunaan otak yang lebih menyeluruh.

Jika dahulu bidang pendidikan hanya menggunakan dan mengiktirafkan kecerdasan intelek iaitu penggunaan yang ketara pada otak kiri, ahli psikologis dan pakar pendidikan semakin memahami bahawa ia tidak mengoptimakan fungsi dan kekuatan otak dan mempunyai kelemahan pada kecerdasan emosi (EQ). Terbukti, dinegara-negara yang maju dimana terdapat terlalu ramai pelajarnya yang tinggi dalam IQ dan cemerlang dalam pelajaran, mereka menghadapi masalah EQ yang ketara. Banyak masalah sosial datang dari kelemahan di sebelah EQ.

Kerana itu sekarang wujud banyak institusi seperti SuperLearning Technologies, Accelerated learning, Montenssori Method, The Shichida Method dan sebagainya iaitu institusi yang menggubah pendekatan pembelajaran kepada konsep “whole brain learning” dengan mengoptimakan keseluruhan otak untuk mendapat kecermelangan dalam kehidupan.

rujukan intenet

PENDIDIKAN SENI DI MALAYSIA ANTARA HARAPAN DAN REALITI

artikel dari:
Prof. Madya Hj. Iberahim
Dekan
Fakulti Sains Sosial dan Kesenian
Universiti Pendidikan Sultan Idris


Pertukaran nama daripada Seni Lukis dan Pertukangan Tangan kepada Pendidikan Seni pada awal tahun 1980an apabila KBSR diperkenalkan dan seterusnya akan bertukar semula namanya kepada Pendidikan Seni Visual pada 2002 tentulah berlatar belakangkan rasional yang amat signifikan. Ianya memberi kesan yang jelas kepada matlamat dan objektif keseluruhan mata pelajaran ini. Kandungan mata pelajaran pun akan berubah atau bertambah. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran juga akan berubah mengikut keperluan seterusnya akan mempengaruhi strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah juga. Yang tidak kurang pentingnya ialah falsafah, kepercayaan dan amalan guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini perlu selari dengan falsafah dan matlamat mata pelajaran ini.

Pada hari ini dan beberapa tahun kebelakangan berbagai-bagai pihak yang bergiat dalam pendidikan seni visual sama ada secara individu maupun oleh institusi, kerajaan dan badan bukan kerajaan berusaha dengan berbagai-bagai pendekatan dan kaedah untuk meletakkan mata pelajaran pendidikan seni (visual) ini ke atas landasan yang benar agar martabatnya selari dengan mata pelajaran sekolah yang lain. Dalam usaha ke arah itu beberapa isu yang bersangkutan dengan keberkesanan pedagogi mata pelajaran ini perlu dijelaskan.

Pendidikan Seni Visual- Seni Halus – Seni Kraf : Kecelaruan Konsep

“Art Education” kini kita panggil Pendidikan Seni (Visual) sebagai satu mata pelajaran. Kita perlu menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan mata pelajaran ini. Kerana sehingga kini dari pengamatan dan kajian saya masih terdapat berbagai-bagai tanggapan dan tafsiran tentang pendidikan seni (visual) ini. Kerana apabila disebut pelajaran pendidikan seni ada yang beranggapan sebagai suatu aktiviti seni yang merangkumi kegiatan melukis dan membuat gambar atau lebih kepada bidang seni halus. Adakah seni halus itu serupa dengan pendidikan seni visual ? Ada setengah pihak pula beranggapan Pendidikan Seni menjurus kepada kerja-kerja menghasilkan produk kraf. Ada yang beranggapan pendidikan seni visual kini lebih berbentuk akademik dengan mengajukan bidang sejarah dan apresiasi seni .

Kesamaran ini perlulah dijelaskan. Bidang-bidang ilmu itu mempunyai falsafah dan struktur ilmu yang khusus masing-masing menjurus kepada matlamat yang berlainan. Sekiranya pemikiran dan keparcayaan yang masih bercelaru ini tidak dijelaskan bagaimana seorang guru itu dapat mendukung falsafah dan matlamat matapelajaran yang diajar. Kesannya ialah akan berlaku penyempangan dan mengawal proses pendidikan yang mengikut selera yang tidak tentu arah dan matlamatnya. Akhirnya mata pelajaran ini seperti ayam kehilangan ibu dan seperti layang-layang putus tali.

Usaha telah dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan melalui Pusat Perkembangan Kurikulum untuk menjelaskan konsep pendidikan seni ini. Jikalau diteliti kesemua peringkat sukatan pelajaran pendidikan seni yang disediakan sudah jelas pengertian dan matlamatnya. Tetapi kecelaruan itu masih berlaku dalam kepercayaan dan amalan di bilik darjah atau ketika proses pengoprasian dilakukan . Nilai-nilai pendidikan tidak berjaya diamalkan dalam proses p&p Pendidikan Seni di bilik darjah tumpuan lebih kepada matlamat menghasilkan produk semata-mata. Untuk menjelaskan lagi konsep Pendidikan Seni itu, menurut Eisner (1972) terdapat tiga komponen dalam P&P yang saling berkait iaitu, berpusatkan pelajar, subjek dan masyarakat. Ini selari dengan pendapat para akademik seperti Ralph Tyler yang membahaskan bahawa semua teori-teori dan program pendidikan mesti berfokus kepada tiga komponen tersebut.


Subjek

Pelajar Masyarakat


Pendidik mata pelajaran ini harus jelas akan 3 persoalan di bawah ini:
• Siapa yang kita ajar
• Mengapa kita mengajar
• Apa yang kita ajar

(Laura Chapman 1978)

Siapa yang kita ajar: Merujuk kepada kanak-kanak di sekolah bermula di peringkat tadika hinggalah remaja di sekolah menengah malah hingga orang dewasa yang mengikuti pendidikan sepanjang hayat (life long education).

Mengapa kita mengajar: Jawapan persoalan ini merujuk kepada apalah matlamat dan objektif khusus yang jelas ialah untuk membantu memperbaiki masyarakat supaya kehidupannya lebih selesa. Membantu pelajar kita agar kehidupan masa hadapannya lebih sempurna.

Apa yang kita ajar: Yang kita ajar adalah proses mengurus dan mempermudahkan struktur ilmu Pendidikan Seni agar domain kognitif pelajar berkembang, menerapkan nilai-nilai dalam pembentukan sahsiah pelajar agar domain efektifnya terbentuk dan meningkatkan kemahiran psikomotor mereka.

Masalah Mentafsir Kandungan Pendidikan Seni Visual ke dalam bentuk Operasi di bilik darjah :
Beberapa unsur terlibat dalam proses ini , pertamanya sejauh mana penguasaan ilmu dikalangan kita yang berkaitan dengan kandungan mata pelajaran ini. Keduanya setakat mana keupayaan kita berupaya mengurus unsur-unsur dalam kurikulum pendidikan seni. Ketiga setakat mana kita jelas tentang keperluan murid-murid atau pelajarnya ketika belajar pendidikan seni. Keperluan dari segi psikologi, sosial, fizikal, emosi dan sebagainya. Keempatnya setakat mana kita mampu menguruskan masa berbanding dengan jumlah kandungan yang hendak diajar dan dengan kemudahan yang ada. Kelimanya apakah kepercayaan kita kepada konsep perancangan, adakah kita mengamalkan kepercayaan “selesaikan semua isi kandungan yang dirancang, “buat sahaja perancangan pelajaran tahun lalu” atau sikap ambil mudah dalam merancang rancangan pelajaran pendidikan seni. Keenam kretiviti guru mengatasi masalah “kekurangan”

Yang jelas ialah perlunya memiliki pengetahuan yang mencukupi dan sikap yang positif terhadap tugas sebagai guru pendidikan seni. Latihan yang didapati di maktab atau universiti belum menjamin keberkesanan guru dalam menyediakan pelajaran pendidikan seni ini kerana guru perlu mengemasakinikan dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan dan kemahiran baru yang boleh mempengaruhi tingkah laku guru untuk bertindak secara lebih positif dalam mentafsir kandungan pelajaran ini sesuai dengan keperluan dan perubahan semasa.
Konsep DBAE umpamanya tidak pernah dipelajari ketika berkursus dalam tahun 70an atau 80an. Tetapi konsep atau struktur kurikulum berdasarkan empat disiplin ilmu pendidikan seni ini merupakan amalan terkini di peringkat antarabangsa. Sukatan pelajaran pendidikan seni (visual) terpengaruh dengan perubahan ini. Persoalannya adakah guru-guru di sekolah rendah atau menengah sedar tentang keadaan ini. Sesuatu perubahan baru tentangnya perlu disampaikan kepada guru-guru di sekolah. Oleh itu perlulah diusahakan suatu makanisma bagaimana maklumat seperti ini sampai kepada para guru. Kepada yang menguasai ICT mereka mampu mendapatkan maklumat terkini dengan melayari internet. Suatu cara lain ialah melalui jurnal yang diterbitkan oleh pihak-pihak tertentu. Yang pentingnya ada pihak yang bertanggungjawab untuk menulis menerbit dan mengedarkannya. Suatu cara lagi adalah melalui kursus-kursus pendek dalam pendidikan seni perlu selalu diadakan oleh pihak tertentu sama ada dianjur oleh pihak kementerian atau institusi pengajian tinggi yang lain.
Hanya dengan ilmu dan kemahiran yang ada berserta dengan jelas falsafah, matlamat dan objektif barulah seseorang guru pendidikan seni itu dapat merancang pelajaran dengan berkesan . Kandungan sukatan pelajaran boleh ditafsir dengan tepat seperti yang dikehandaki. Setiap tajuk pelajaran dapat dikembangkan kepada pelajar secara bersepadu dengan menitikberatkan kepada memperkayakan pengalaman pelajar menerusi proses pembelajaran bersepadu. Sebagai contoh suatu proses pelajaran yeng berkaitan dengan komposisi dalam membuat gambar. Proses pembelajaran tidak mungkin boleh diselesaikan dalam masa satu sesi pelajaran sahaja. Seharusnya pelajar didedahkan dahulu dengan konsep gubahan dalam sebuah catan dengan merujuk beberapa contoh seniman tempatan atau antarabangsa. Sesi ini pelajar bersama-sama meneroka dan mencari maklumat yang dirangsang oleh guru, secara tidak langsung sesi kritikan berlaku, pelajar boleh membuat perbandingan, seterusnya membuat rumusan. Sesi berikut pelajar boleh menggunakan kriteria, gubahan dari mana-mana seniman yang dipilih kemudian membuat gambar, mungkin menggunakan kaedah peniruan itu tidak salah kerana ia merupakan suatu proses belajar. Setelah mereka faham dan mengenalpasti konsep gubahan dalam catan mereka perlu membuat sebuah cipataan berdasarkan kefahaman mereka sendiri dengan mengambil kira peraturan- peraturan dalam membuat sebuah gubahan yang telah mereka temui. Sesi berikutnya disusuli dengan sesi kritikan tentang kerja-kerja mereka pula.

Melalui proses di atas pelajar diberi ilmu bagaimana untuk membuat sebuah gubahan yang baik (merujuk kepada data-data dari guru dan seniman terpilih) dengan ilmu itu pelajar menggunakan sebagai latihan, konsep dalam gubahan bertambah, kamahiran juga bertambah melalui latihan, proses pengamatan semakin matang maka pelajar semakin yakin kepada keupayaan dirinya untuk terus berkreatif. Dalam proses ini yang penting adalah :
• peningkatan ilmu dalam membuat gubahan
• peningkatan ilmu dalam sejarah seni, mengenali tokoh seni
• peningkatan ilmu dalam estetika dan laras bahasa seni (mengenal gubahan yang baik)
• peningkatan ilmu dalam kritikan dan laras bahasa seni
• pengamatan terhadap sesuatu gubahan dalam ruang dua dimensi semakin berkembang
• pelajar lebih berasa yakin terhadap kebolehannya, kerana guru telah merancang pelajaran dengan memfokuskan kepada prosidur (Lansing 1971, Efland 1977)


Latihan dan Kursus Pendidikan Seni di peringkat Maktab Perguruan dan Institusi Pengajian Tinggi:
Apabila seseorang graduan atau guru awalan yang berkelulusan seni, pendidikan seni atau yang berkaitan dengan seni visual melangkah kakinya ke sekolah mereka akan membawa bersama pengalaman semasa latihannya ke sekolah. Setiap institusi membekalkan pengalaman pelajarnya berdasarkan matlamat dan objektif latihan masing-masing. Latar belakang pengalaman graduan itu bergantung kepada bidang kepakaran (pengkhususannya) ditambah dengan kursus diploma pendidikan selama setahun atau seumpamanya. Sedangkan ruanglingkup isi kandungan dalam sukatan pelajaran pendidikan seni sekolah menengah dan sukatan pelajaran baru pendidikan seni STPM begitu luas sekali. Untuk menjadi sebagai seorang guru pendidikan seni yang berkesan latihan yang didapati di institusi pengajian tinggi itu masih tidak mencukupi, kecuali pengajaran pendidikan seni disekolah menengah dilakukan berdasarkan pengkhususan bidang masing-masing. Jikalau sebaliknya apabila guru golongan ini diminta mengajar keseluruhan tajuk-tajuk pelajaran ini bagi satu-satu tingkatan sedangkan beliau mahir dalam suatu bidang pengkhususan sahaja maka beberapa tajuk lain akan tertinggal, kerana kurang mahir dan tidak berkeyakinan untuk mengajar. Sekira ini yang berlaku maka konsep pendidikan seni akan menjadi lebih terkeliru di peringkat ini.
Seperkara lagi corak latihan yang diterima oleh bakal-bakal guru di maktab perguruan. Rata-rata bakal guru ini akan mengajar di sekolah rendah. Pendidikan seni di peringkat sekolah rendah merupakan tahap pembentukan konsep yang amat penting. Hubungan antara pelajaran pendidikan seni dan kanak-kanak sekolah rendah khususnya di tahap satu amatlah signifikan. Pelajaran pendidikan seni di peringkat ini lebih merupakan suatu proses untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan menyeluruh kanak-kanak. Landasan pelajaran ini adalah berlandaskan teori perkembangan. Dan pendidikan seni kepada kanak-kanak adalah lebih kepada keperluan eksprasif, di samping perlu untuk meningkat domain kognitif, afaktif dan psikomotor mereka. Ianya banyak menyentuh tentang aspek psikologi perkembangan. Oleh itu guru-guru pendidikan seni perlulah benar-benar terlatih dalam bidang ini. Persoalannya sejauh manakah latihan yang mereka lalui. Adakah hal tersebut merupakan fokus latihan bagi kursus pendidikan seni untuk bakal guru sekolah rendah ?

“Siapa saja boleh mengajar Pendidikan Seni”, Pendidikan Seni “pelajaran yang tidak ada potensi”
Seperkara lagi yang menjadi isu dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni adalah tanggapan masyarakat sekolah yang sering beranggapan bahawa : sesiapa sahaja boleh mengajar pendidikan seni, pendidikan seni merupakan waktu untuk guru-guru “berehat” setelah penat mengajar mata pelajaran lain yang “lebih berat”. Selagi tanggapan ini tidak dibetulkan selagi itulah mata pelajaran ini beransur-ansur lenyap dari pandangan positif masyarakat sekolah. Kerana tanggapan inilah menjadikan pelajaran ini semakin sehari semakin dipinggirkan oleh masyarakat. Malahan ada kalangan guru yang pernah terlatih dalam pendidikan seni merasa malu mengajar pelajaran ini, mereka lebih rela mengajar pendidikan jasmani, dan pelajaran lain yang lebih “glamour”.

Selagi pelajaran ini diajar oleh mereka yang tidak terlatih dan tidak inovatif serta kreatif dalam menyediakan pelajaran maka selagi itulah konsep dan roh pelajaran pendidikan seni itu tidak akan hidup di dalam semangat pelajar. Selama itulah pelajar juga akan memandang sepi mata pelajaran ini. Kesannya akan menimbulkan masalah kepada guru-guru pendidikan seni yang bersemangat untuk mengajar kerana pelajar-pelajarnya menolak untuk belajar pendidikan seni, Ini berlaku kerana berdasarkan pengalaman mereka pelajaran pendidikan seni adalah pelajaran untuk berseronok kosong, hambar, kosong, “masa rehat” , dan tiada nilai masa depan serta tiada yang baru, belajar dari sekolah rendah hingga ketingkatan lima benda yang sama saja . (Respon pelajar terhadap soal selidik persepsi pelajar terhadap pandidikan seni, 1999 di kawasan Batang Padang)

Untuk merubah persepsi pelajar ini memerlukan pengorbanan yang besar. Guru perlu gigih dan sabar, perlu memiliki motivasi yang tinggi. Guru perlu menguasai keperluan sebenar pelajar mempelajari pelajaran ini. Tahap awal guru perlulah menanamkan keyakinan kepada pelajarnya bahawa pelajaran ini “berbaloi untuk belajar” Pelajaran perlulah memiliki unsur istimewa yang mendorong pelajar untuk terlibat sama walaupun terpaksa mengeluarkan wang, tenaga dan masa. Mereka sanggup melaluinya sekiranya pendidikan seni itu menarik, berpotensi, berbaloi untuk belajar, ada nilai keilmuannya. Untuk ini guru terpaksalah menggunakan berbagai kaedah untuk memotivasikan pelajarnya melalui berbagai strategi pengajaran dan pembelajaran. Pelajar juga perlu didedahkan kepada berbagai bidang dan jenis kerajaya yang boleh membuka mata mereka bahawa mempelajari pelajaran pendidikan seni ada potensi dalam kerjaya jikalau diberi tumpuan bersungguh-sungguh.

Memertabatkan pelajaran Pendidikan Seni Selari dengan matapelajaran yang lain: Isu untuk memertabatkan matapelajaran pendidikan seni seiring dengan mata pelajaran yang lain bukanlah suatu isu yang baru. Saya percaya guru-guru yang mencintai bidang ini sentiasa memperjuangkannya. Pada dasaranya matapelajaran pendidikan seni adalah tergolong dalam kumpulan matapelajaran asas dari sekolah randah hingga tingkatan tiga. Sama tarafnya dengan mata pelajaran sejarah, geografi, kemahiran hidup, pendidikan jasmani dan kesihatan dan sebagainya. Agihan jam interaksinya dalam seminggu pun sama iaitu tiga waktu seminggu.
Apabila seseorang pelajar sekolah menengah tamat peperikasaan SPM mereka yang mendapat kepujian dalam Bahasa Malaysia boleh menunjukkan keupayaannya dalam berbahasa samaada dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Begitu juga mereka yang lulus dalam matematik mampu menyelsaikan masalah matematik berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka kuasai. Pelajar dari bidang vokesional dan teknikal pula mampu memperlihatkan kemahiran-kemahiran mereka, sesetengahnya menguasai kemahiran asas sebagai persediaan untuk peringkat pengajian lebih tinggi atau menceburi di bidang pekerjaan.

Persoalan dan kerisauan saya adalah mereka yang mendapat kepujian dalam pendidikan seni di peringkat SPM, apakah istimewanya mereka. Adakah mereka memiliki tahap ilmu seni setara dengan peringkat SPM seperti mata pelajaran yang lain ? Adakah mereka memiliki daya kreativiti yang tinggi, setara dengan SPM. Adakah kemahiran mereka dalam penciptaan dan penghasilan karya seni setara dengan kemahiran-kemahiran mata pelajaran lain di peringkat SPM. Adakah kita sudah merasa puas tentang tahap pendidikan seni sekarang ?
Untuk menjawab persoalan-persoalan di atas kita boleh jadikan objektif-objektif pelajaran pendidikan seni sebagai landasan ukuran.
Keduanya kita perlu menilai semula bagaimana usaha kita menyusun atur isi kandungan mata pelajaran ini secara berperingkat-peringkat mulai daripada tahun satu sekolah rendah hinggalah ke tahap SPM. Ini adalah kemahiran membuat perancangan tahunan bagi setiap tahap Peringkat STPM, PPK telah berjaya memperlihatkan suatu tahap mutu kandungan yang setara dengan kedudukannya, walaupun masih di peringkat permulaan tetapi jauh lebih bermutu berbanding dengan kandungan sukatan pelajaran lama.
Ketiga , sudah sampai masanya mata pelajaran ini memiliki buku rujukan atau sekurang-kurangnya ada buku panduan. Soalannya berbalik semula kepada isu yang di atas iaitu bergantung kepada keupayaan guru menterjemah isi kandungan ke dalam bentuk operasi dalam P&P di bilik darjah.
Keempatnya sebagai mata pelajaran sekolah , keperluan asasnya dari segi infrastruktur perlulah diberi perhatian. Sudah sampai masanya setiap sekolah memiliki sekurang-kurangnya satu bilik seni yang lengkap sama seperti pelajaran Kemahiran Hidup, Sains Rumahtangga atau matapelajaran Sains.
Kelima: Hanya guru yang layak sahaja mengajar waktu pelajaran ini. Keenamnya, mungkinkah Seni memiliki sekolah menengah khasnya seperti juga sekolah sukan ? seperti ura-ura jabatan Pendidikan Johor ?


Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni:
Apakah pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mengajar Pendidikan Seni ? Adakah kita henya menggunakan pendekatan p&p yang steriotaip sahaja? Sebenarnya terdapat berbagai pendekatan yang bolah kita amaklan agar proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini lebih menarik. Sebagai contohnya guru bolah menggunakan:

Pendekatan Kemanusiaan dalam Pengajaran Pendidikan Seni:
Menurut Michael (1983) dan Feldman (1970) mencadangkan agar guru menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam pengajaran dan pembelajaran. Menerusi proses pembelajaran yang berlandaskan pendekatan kemanusiaan itu pelajar akan mengenali dirinya dan hubungan dengan masyarakat dan kehidupannya. Keadaan ini akan membantu proses perkembangan mereka dari peringkat paling asas iaitu mengenali diri sendiri, mengenali seni dan kelompok-kelompok masyarakat kecil di persekitaran mereka, peka tentang perasaan mereka , memiliki konsepsi diri yang jelas dan boleh menyatakan pernyataan diri mereka secara kreatif melalui media. Seterusnya mengenali nilai-nilai kemanusiaaan yang boleh digarap maklumatnya daripada karya atau pernyataan seni yang boleh dikesan pada mana-mana bentuk seni atau mana-mana karya seni.
Pendekatan Behaviorisme
Ahli behaviorisme mempercayai tingkah laku pelajar boleh dibentuk melalui pengalaman-pengalaman pendidikan yang disediakan. Perancangan Pendidikan Seni yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar adalah penting untuk memastikan kejayaan yang lebih berkesan bagi mencapai objektif pembelajaran.
Aspek asas kepada pendekatan ini adalah guru-guru perlu mematuhi disiplin untuk pencapaian sesuatu matlamat yang telah ditentukan dengan mengenalpasti keutamaan, mengaplikasi kaedah-kaedah penyelidikan terhadap tugas-tugas pengajaran dari semasa ke semasa dan bersedia untuk mereka bentuk alat-alat untuk pengujian dan penilaian dalam pembelajaran dan pengajaran seni.

Masalah utama yang mungkin dihadapi oleh guru adalah untuk menentukan tingkahlaku berasaskan objektif kurikulum pendidikan seni. Apakah tingkah laku yang relevan untuk Pendidikan Seni ? Bagaimana seseorang itu boleh mencapai perubahan tingkah laku ketika belajar Pendidikan Seni ? Sampai ke tahap manakah sesuatu perubahan itu dinilai ? Matlamat dan objektif manakah yang digunakan sebagai ukuran untuk sesuatu penilaian. Bolehkah dikenalpasti apa yang boleh dipelajari, apa yang akan diajar dan tingkah laku pelajar yang macam mana yang perlu dibentuk?

Pengamatan sebagai pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni.
Merujuk kepada objektif pelajaran Pendidikan Seni sama ada untuk sekolah menengah atau rendah, salah satu tujuan pembelajaran Pendidikan Seni adalah untuk menajamkan persepsi pelajar. Semua pembelajaran Pendidikan Seni menitikberatkan kepada persepsi (pengamatan) proses mendapat pengetahuan, melayani perasaan dan pernyataan semuanya berlaku menersui deria kita. Sesetengah berpendapat pengamatan melalui deria itu adalah kunci kepada segala ilmu dan pengetahuan. Ianya adalah tingkah laku asas dalam proses seseorang melengkapkan ilmu pengetahuan melalui penerokaan alam persekitrannya.
Proses pengamatan melibatkan seseorang itu membuat penelitian, menganalisis, mengsintesis dan menilai. Ia merupakan suatu proses mengurus maklumat yang memerlukan tindakan integrasi secara kreatif. Proses ini juga memerlukan seseorang itu berfikir secara terbuka dan lebih bersifat luwes .
Dalam kurikulum Pendidikan Seni aktiivti pengamatan ini telah ditetapkan supaya dilaksanakan mulai dari awal persekolahan hinggalah ke tingkatan menengah atas, Amalannya adalah mengikut tahap keupayaan pelajar. Guru-guru perlu menguasai dan mengenalpasti tahap keupayaan pengamatan pelajarnya dan menggunakannya untuk tujuan perancnagan pengajaran dan pembelajaran.

Aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk mengembangkan keupayaan pengamatan ini perlu dikenalpasti. Aktiviti yang boleh membantu pelajar untuk memajukan pengamatan, dan meningkatkan proses kematangan deria perlu disediakan. Program-program perlu disediakan sehingga berjaya membawa perubahan secara mampan terhadap aras kepekaan pengamatan pelajar.

Pendekatan Perkembangan Menyeluruh
Pendidikan seni adalah merupakan bidang ilmu yang menjelaskan konsep pendidikan menyeluruh, yang memenuhi tuntutan domain kognitif, afektif dan psikomotor. Ini sejajar dengan Falsafah PendidikanNegara. Kneeth M. Lancing (1971), pada dasarnya manyatakan bahawa pendidikan seni perlu memfokuskan perhatian kepada tiga domain utama tersebut. Antara kandungan yang ada di dalam ketiga-tiga domain tersebut adalah;

Domain Kognitif : iaitu ilmu yang berkaitan dengan gubahan, prosedur, sejarah dan apresiasi, estetika serta seni dalam kehidupan.
Domain Afektif : iaitu suatu aspek yang berkaitan dengan nilai, sikap, minat, keperihatinan, mempunyai pertimbangan, menghargai warisan dan mempunyai sahsiah yang baik.
Domain Psikomotor: iaitu menumpukan kepada pertumbuhan kemahiran dalam pergerakan atau gerak balas yang boleh terbentuk melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran, meningkatkan kualiti koordinasi antara mata , tangan, otot dan mental.

Seterusnya pelajar yang berbakat akan menjadi penggiat seni dan yang kurang berbakat atau berkemahiran akan menjadi penggemar atau pengkritik seni yang mahir serta berilmu pengetahuan hasil dari proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan seni.

Kesimpulannya:
Banyak isu-isu lain yang tidak diutarakan di sini umpamanya isu yang berkait dengan pendidikan merangkupi era ICT dan seumpamanya. Walaubagaimanapun tahniah diucapkan kepada Kementerian Pendidikan di bawah urusetia Pusat Perkembangan Kurikulum dan unit-unit lain yang telah berusaha untuk meletakkan matapelajaran pendidikan seni ini ke tahap yang sewajarnya. Usaha untuk mengemaskini kualiti sukatan pelajaran dari peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat SPM dan STPM telah dan sedang dilakukan. Usaha ini dilakukan dengan melibatkan wakil-wakil dari semua peringkat sistem pendidikan Negara kita. Pernyataan falsafah, matlamat dan objektifnya telah jelas. Isi kandung pelajaran dan ruang lingkupnya telah dinyatakan selaras dengan tahap sukatan pelajaran. Dengan harapan agar mata pelajaran pendidikan seni dapat memenuhi harsat wawasan dan falsafah pendidkan kebangsaan, dalam usaha untuk memberi persediaan kepada generasi muda dengan ilmu, nilai dan kemahiran kepada generasi muda dengan personality sebagai rakyat Malaysia yang cemerlang untuk generasi akan dating. Ini adalah harapannya. Realitinya diminta kita sama-sama membuat renungan. Sejauh manakah kita telah melaksanakan peranan kita untuk merealisasikan harapan itu. Sejauhmanakan kita telah meletakkan kualiti pengajaran kita dengan menguasai dan mengamalkan beberapa pendekatan sesuai untuk sesuatu matlamat pengajaran, supaya pelajaran pendidikan seni itu benar-benar berkualiti, menarik dan bermakna dari perspektif pelajar Daripada isu-isu yang telah diketengahkan di atas, mungkin kita perlu mengambil langkah untuk memperbaiki bersama-sama dengan memberi pandangan dan idea dalam seminar atau perbincangan yang amat perlu diadakan dengan lebih kerap lagi, mungkin melalui kelompok perbincangan yang lebih kecil . Semuga dengan itu dapat memartabatkan pelajaran pendidikan seni ini ke tempat yang sewajarnya.
Sekian.Rujukan:
Abelson, R.P. & Rosenberg, M.J. (1958). Symbolic Psychology A Model of Attitudinal
Cognition. Behavior Science.
Al Hurwitz , Day, Michael (1996). Children and Their Art, (Sixth Ed.) New York: Havcourt Brace College Pub
Arnhem. R. (1974) Art and Visual perception. L.A. University of California Press.
Chapman, Laura H. (1978). Approaches to Art in Education. New York: Havcourt Brace Jovanovich Inc.
Day. D. Micheal (1998 ). Art Education: Essential for a balanced education , Arts Education Bulletin, April 1998

Day. D. Micheal , E-mail: mday@burgoyne.com

Degge, M. Rogena, E-mail : redgge@aaa.uoregon.edu

Dewey, John (1934). Art As Experience. New York: Minton Balco and Company.
Eisner,E.W. (1972)Educating artistic vision. NY. Macmillan
Efland,Arthur (1977). Planning Art Education. Middle/Secondary School Of Ohio: State of Ohio Dept. of Education.
Feldman, Edmund 1997, Art Its Image and Idea. New York. Prentice Hall.

_______________ 1997, Beaming Human Throung Art. New York.Prentice Hall.
Hassan Langgulung (1991). Kreativiti dan Pendidikan, Suatu Kajian Psikologi dan
Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Langsing, Kennet M. (1971). Art, Artists and Art Education. New York: Mc Grraw-Hill Book Company.
Laniear, Vincent (1975). Objektives of Art Education. The Impact of Trans: Peabody
Jurnal of Education.
Lowenfeld, Victor and Brittain W. Lambert (1970). Creative and Mental Growth. 5 th.
ed. New York: Macmillan Company.
Mc Fee, June King (1972). Preparation For Art. San Francisco: Wadswath Publishing
Company, Incorperation.
Raja Zalabuddin Raja Yaakub (1985). Bukankah Seni Untuk Masyarakat. Dewan
Budaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Siti Zainon Ismail (1989). Percikan Seni. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Edmund Burke Feldman(1996). Philosophy of Art Education. Prentice Hall, New Jersey

Clark G., Day, M. and Greer, D. (1987) ‘ Discipline-based art education : becoming students of art’. The Journal of Aesthetic Education, (21)2


htpp://www., artsdnet@getty.edu© 1999 J. Paul Getty Trust.

htpp://www. Artsednet. Getty.edu

Tuesday, October 13, 2009

BICARA SENI

TIADA YANG LURUS, TIADA YANG BENGKOK.SETIAP IMEJ ITU DILIHAT DARI SUDUT YANG BERBEZA DAN TIDAK DIULANG MENJADI SERUPA JIKA DIMINTA MENGHASILKANNYA SEKALI LAGI.BICARA SENI YANG MENEMPUH SESUATU YANG BARU DAN MENCABAR.NIKMATINYA DENGAN KEPUASAN DAN MENGAJAK SESIAPA SAHAJA UNTUK BERFIKIR...

Sunday, October 4, 2009

KEBAHGIAAN HIDUP YANG SEBENAR.............

Friday, October 2, 2009

Tuesday, September 29, 2009

PENGEMBARAAN KU KE TANJUNG SIMPANG MENGAYAU –SABAH, THE TIP OF BERNEO.

Maklumat tentang sejarah Simpang Mengayau.Inilah mercu tanda yang dibina di tg simpang mengayau

Cuti semester 28 jun-11 julai lalu membawa kami,iaitu aku dan fitri sahabat ku dari kedah ke hujung tanduk bumi Sabah, kami pergi menginap di rumah sahabat karib kami iaitu Dolly yang berasal dari kudat sabah, keluarga Doly sungguh baik hati, menerima kami sebagai tetamu yang istimewa,kami menginap di rumah dolly hampir 2 miggu,bermacam-macam aktiviti kami lakukan seperti menyelam di dasar laut,menagkap ikan,memancing, dan sebagainya dengan menggunakan kapal milik kawan Doly iaitu lala. Memandangkan kawasan perumahan Doly berhampiran pantai,


Sekarang ku ingin menceritakan destinasi paling menarik yang kami lawati,ataranya ialah Tanjung Simpang Mengayau -- di Kudat, utara Sabah. Dengan jarak sejauh kira-kira 200 kilometer, perjalanan dari Kota Kinabalu (dengan kelajuan biasa) akan mengambil masa kira-kira 180 minit. Tetapi jika untuk satu pemanduan santai, sambil menikmati pemandangan bumi hijau yang bertuah, sudah tentu mengambil masa lama sedikit daripada itu.

Sekadar makluman kepada pembaca yang belum pernah berkunjung ke Sabah dan Kudat khususnya, laluan ke Simpang Mengayau tidak sukar atau mengelirukan kerana terdapat banyak tanda arah disediakan.

Kita tidak akan tersesat jalan kerana sebaik memasuki daerah Kudat, kita dialu-alukan dengan papan tanda merentangi jalan utama “Selamat Datang ke The Tip Of Borneo,

Satu kilometer sebelum ke persimpangan jalan ke tanjung berkenaan, terdapat lagi papan tanda sebelah kiri, diikuti papan tanda kedua sejauh 500 meter dan akhirnya di persimpangan utama masuk juga terdapat papan tanda arah. Dan di setiap simpang ke lokasi turut disediakan papan tanda arah yang mudah untuk dilihat pemandu.

Perjalanan ke Simpang Mengayau tidak membosankan. Di sepanjang perjalanan dari Kota Kinabalu melewati Tuaran, Kota Belud dan Kota Marudu, kita disajikan dengan pemandangan cukup indah dan menakjubkan. Kehijauan sawah saujana mata memandang berlatarbelakangkan Gunung Kinabalu (tapak warisan dunia dan merupakan satu lagi destinasi pelancongan terkemuka di Sabah) serta suasana tradisi kehidupan masyarakat pribumi Sabah dapat disaksikan dengan jelas.

Perjalanan ke Simpang Mengayau juga tidak merugikan. Ia satu pengalaman sangat berharga kerana di situlah hujung bumi Sabah dapat dipijak.


Berdiri di hujung tanjung, kita dapat melihat dua lautan – Laut China Selatan di barat dan Laut Sulu di bahagian timur. Di bahagian timur jelas kelihatan Pulau Balambangan dan Karakit dan di bahagian belakangnya pula Pulau Mangsi (sebuah pulau kecil terletak di wilayah selatan Filipina).

Di penghujung tanjung ini juga merupakan laluan utama kapal dan pedagang dari timur dan barat sejak dahulu. Malahan, tidak jauh dari tanjung berkenaan diletakkan sebuah pelampung oleh pihak Muzium Sabah kerana di situ terdapat bangkai sebuah kapal dagang besar yang tenggelam beberapa dekad yang lampau.Dan di tempat inilah, penduduk di situ mengambil artifak-artifaf sejarah di dalam laut itu, dan sebagai buah tangan mereka menhadiahkan kami tembikar yang dianggarkan berusia ratusan tahun,itulah pemberian yang istimewa yang kami terima dari sana, dan cukup bermakna sebagai kenan-kenangan buat kami.

Kini pelancong asing berpusu-pusu melawat ke Simpang Mengayau dan Gunung Kinabalu (tapak warisan dunia), Berkunjunglah ke destinasi ini setiap kali ada peluang dan kesempatan masa supaya kita tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung.

Tanjung Simpang Mengayau terlalu istimewa. Apatah lagi dengan keindahan panorama semulajadinya yang memukau pandangan kita, kedudukan topografinya serta cerita lagenda di sebaliknya. Ruangan kecil ini tidak cukup untuk menceritakan segalanya.


Sabah kaya khazanah alam semulajadi yang terbentang luas – dari gunung ke lembah, dari hutan belantara hingga ke dasar laut, dan dari spesies sekecil semut sehingga haiwan sebesar Orang Utan – semuanya adalah aset daya tarikan pelancong yang menyimpan nilai komersial cukup tinggi.

Berdasarkan pemerhatian saya, Tanjung Simpang Mengayau sudah popular merata tempat hingga ke seluruh dunia. Beberapa kumpulan pelancong asing datang silih berganti pada hari itu selain deretan kenderaan konvoi pelancong tempatan.

Berbalik pada kunjungan ke Kudat, nyata daerah itu sudah mengamit hati dan perasaan kami untuk berkunjung lagi. Kawasan pekannya juga bersih, apatah lagi pemandangan pesisir lautnya yang dibangunkan sebagai destinasi pelancongan.

Kalau dahulu Tanjung Simpang Mengayau ditakuti kerana sinonim sebagai tempat persembunyian lanun, tetapi ia kini didekati dan dirapati saban hari lantaran keindahan semulajadi dengan sejarah yang tersendiri.

Terimakasih Tanjung Simpang Mengayau. Kami pasti akan berkunjung lagi!

kenangan di simpang mengayau(air lautnya yang jernih,yang tidak dicemari...menjadikan ia sungguh indah)Saturday, September 12, 2009

SENI DALAM ISLAM

BAB 1 : SENI DALAM ISLAM
1.1- KONSEP SENI
Dari segi makna literal, seni ialah halus, indah atau permai. Dari segi istilah, seni ialah segala
yang halus dan indah lagi menyenangkan hati serta perasaan manusia. Dalam pengertian yang
lebih padu, ia membawa nilai halus, indah, baik dan suci : berguna dan bermanfaat serta
mempunyai fungsi dan nilai sosial.
Selain itu, keindahan adalah sesuatu yang wujud di luar diri manusia yang menikmati keindahan
itu. Ia dapat dirasa, ditanggapi dan dihayati. Allah adalah sumber daya dan sumber pemikiran
manusia manakala imaginasi dan keupayaan mencipta yang ada pada manusia adalah percikan
dari daya kreatif Allah. Oleh itu, seni boleh dibahagikan kepada 2 :
a) Seni ciptaan Allah
b) Seni ciptaan manusia
Dengan memperakukan bahawa seni juga termasuk apa yang dicipta oleh Allah , ia tidak
bermakna kita mencampuradukkan seni ciptaan manusia dengan seni ciptaan Allah.
1.2- SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SENI
Kesenian Islam adalah kesinambungan daripada kesenian pada zaman silam yang telah
berkembang dan dicorakkan oleh konsep tauhid yang tinggi kepada Allah S.W.T. Kesenian Islam
memiliki khazanah sejarahnya yang tersendiri dan unik. Kesenian Islam dikatakan telah
berkembang sejak zaman Nabi Daud A.S dan puteranya Nabi Sulaiman A.S dan terus
berkembang di zaman Nabi Muhammad S.A.W dan di zaman selepas kewafatan Baginda
sehingga kini. Kesenian Islam terus berkembang di dalam bentuk dan falsafahnya yang
berorientasikan sumber Islam yang menitikberatkan kesejajaran dengan tuntutan tauhid dan
syara’.
BAB 2 : CIRI-CIRI KESENIAN ISLAM
Seni dijadikan sebagai alat menyebarkan agama dan memperkukuhkan amal kebajikan dan
kebaikan dikalangan ummah. Hasil seni boleh menjadi faktor pendorong yang intensif bagi
mengingati dan memuji Allah. Daya seni yang dikurniakan oleh Allah adalah bertujuan untuk
menimbulkan keikhlasan dan kesedaran dalam diri manusia. Dengan bakat seni yang ada, para
seniman muslim ternyata mampu menggunapakai pelbagai teknik, bentuk seni yang terbuka di
tempat yang berlainan ke dalam daerah seni dan budaya Islam.
Kesenian Islam menyahut seruan sebilangan keperluan asas masyarakatnya. Ia juga
mengukuhkan persiapan individu untuk mematuhi ajaran Allah selaras dengan tujuan asas
penciptaan mereka. Pernyataan seni ibarat kaedah di antara zat spiritual dan rangka material.
Oleh itu, menjadi tanggungjawab para seniman untuk menterjemahkan idea Islam ke dalam
bahasa seni. Menurut perspektif Islam, daya kreatif seni adalah dorongan atau desakan yang
diberikan oleh Allah yang perlu digunakan sebagai bantuan untuk memeriahkan kebesaran Allah.
Selain itu, seni juga menunjukkan seni kesatuan atau kesepaduan. Ia bermatlamat meletakkan
mohor kesatuan Ilahi kepada kesetiaan perihal dan aktiviti manusia. Kesenian Islam malah
semua kesenian tradisional memang sentiasa berorientasikan kepada ‘kegunaan’ : samada untuk
spiritual seperti mihrat yang dihias dengan sinar larikan, seni dan ayat al-Quran mahupun
pindahan ke atas objek kegunaan harian.
Kesenian Islam tidak berkisar di sekitar manusia individu, ia mempunyai orientasi sosial dan
berpaksikan kepada keperluan bersama manusia.
2.1- SIKAP ISLAM TERHADAP SENI
Pada dasarnya, sesuatu yang indah itu disukai oleh Allah kerana Dia zat yang Maha Indah dan
menyukai yang indah. Islam mempunyai kriterianya yang tersendiri untuk dijadikan pengukur
pedoman bagi menentukan halal atau haramnya sesuatu karya seni itu. Kriteria pertama ialah
seni atau karya seni itu mestilah baik iaitu yang mempunyai cirri-cirinya yang khusus. Antaranya
ialah tidak merosakkan budi pekerti yang mulia serta tidak melalaikan orang dari beribadat dan
mengingati Allah. Kriteria penolakan pula ialah seni atau karya seni tersebut buruk iaitu boleh
merosakkan moral, melalaikan diri daripada beribadat kepada Allah dan sekaligus melupakanNya.
2.1- JENIS-JENIS SENI
a) Seni suara
b) Seni rupa
c) Seni pakaian
d) Seni sastera
BAB 3 : SENI SUARA
Menurut pandangan Islam, seni suara dibahagikan kepada 2 kriteria iaitu seni suara yang baik
dan seni suara yang buruk. Seni suara yang baik merangkumi bacaan al-Quran dengan suara
yang merdu, syahdu dan lunak, melagukan azan, menyanyikan lagu-lagu jihad, berzikir,
mendendangkan nyanyian hari-hari raya, menyanyikan selamat jalan dan selamat kembali
kepada para jemaah haji, berzanji dan lain-lain. Seni suara yang buruk pula merangkumi
nyanyian-nyanyian yang sering menimbulkan nafsu berahi, lagu-lagu joget dan tarian yang
bercampur antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, lagu-lagu yang boleh merosakkan
budi pekerti muda mudi serta melalaikan mereka dari beribadat kepada Allah.
3.1- BACAAN AL-QURAN
Al-Quran adalah kalam Allah dan kitab suci umat Islam. Ia bukan sahaja mempunyai nilai sastera
yang amat indah dan tinggi tetapi juga mempunyai seni bacaan yang unik. Oleh itu, membaca al-
Quran diberikan prioriti yang pertama dan utama dalam Islam. Kita dituntut oleh syariat Islam
supaya membaca al-Quran mengikut tajwidnya yang betul dan dengan suara yang baik bukan
dengan cara berlagu sebagaimana lagu-lagu qasidah. Ini kerana ia boleh merosak dan mungkin
akan menambah atau mengurangkan huruf-huruf al-Quran dan dianggap suatu bida’ah pula.
Menurut Ibn Hajar al-Haithami dalam kitabnya, Kaff al-Ri’a’ al Muharramat al-Sama’, kesengajaan
membaca al-Quran secara berlagu dengan menambahkan huruf atau menguranginya untuk
memperelokkan dan memperhiaskannya adalah fasiq.
Bahkan menurut fatwa Imam al-Nawawi mengenai golongan yang membaca al-Quran dengan
berlagu yang buruk serta banyak perubahannya, maka hukumnya adalah haram menurut ijmak
para ulama’. Pemerintah wajib mengancam dan meminta mereka bertaubat, malah setiap orang
yang mukallaf hendaklah mengingkarinya seupaya yang mungkin.
3.2- NYANYIAN DAN SENI MUZIK
Nyanyian dan muzik boleh mengubah sikap ke arah pencapaian peradaban yang bererti di
samping mempunyai kekuasaan tersendiri hingga boleh menukar emosi menjadi terharu, sedih,
pilu, menangis bahkan gila. Ini menunjukkan bahawa nyanyian dan muzik sangat rapat
hubungannya dengan jiwa manusia. Oleh itu, ia perlu dikawal dan diberi perhatian supaya tidak
merosakkan jiwa dan moral manusia.
Islam dari segi falsafahnya menyatakan nyanyian dan muzik haruslah bertujuan kea rah
pembentukan peribadi dan sebagai tali penghubung ke arah taqwa kepada Allah. Islam tidak
mengizinkan nyanyian dan muzik yang melalaikan manusia dari kewajiban terhadap Allah. Seni
yang merosakkan adalah seni sesat yang hukumnya haram dan patut dijauhi.
3.3- PANDANGAN ULAMA’ DAN FATWA BERHUBUNG SENI MUZIK
a) Pandangan Imam al-Ghazali
- tidak terdapat keterangan yang jelas dari sunnah Rasulullah yang
melarang penggunaan alat-alat muzik
- sebahagian instrumen muzik yang mempunyai bunyi yang baik tidak
dilarang
- seni muzik yang dilarang ialah seni muzik yang berada di dalam
keadaan yang bersekongkol dengan kumpulan pemabuk, perzinaan
dan perbuatan dosa yang lain
- mendengar lagu itu ada 5 hukum iaitu harus, sunat, wajib, makruh dan
haram
- Imam al-Ghazali mengklasifikasikan lagu-lagu kepada 7 jenis iaitu :
• Lagu-lagu yang membangkitkan kerinduan untuk menziarahi
tempat-tempat suci seperti Mekah dan Madinah
• Lagu yang mengobarkan semangat untuk berjuang
mempertahankan aqidah dan negara
• Lagu yang memperihalkan pertarungan dan sikap kelelakian
yang pantang mengalah di saat-saat genting
• Lagu yang mengenang peristiwa lampau yang menimbulkan
kesedihan yang positif. Mengingatkan diri terhadap hakikat hidup
yang sebenar.
• Lagu yang menyifatkan keadaan ketika rela dan sukacita untuk
menghargai suasana tersebut dan menikmati kenangannya
selama yang mungkin
• Lagu bercorak ghazal yang sopan : memperihalkan kisah cinta
dan membayangkan harapan untuk bertemu dan pertautan yang
lebih erat di masa yang akan dating
• Lagu yang memperihalkan keagungan sifat-sifat tuhan, memuji
serta mentahmidkan kebesarannya
b) Pandangan Imam Shafi’i
- Menyatakan bahawa nyanyian itu adalah makruh dan melalaikan di
dalam kitabnya, Adab al-Qada’
- Ia menyamai kebatilan dan sesiapa yang mendengarnya maka dia
adalah seorang safih dan penyaksiannya ditolak
- Mendengar nyanyian dari wanita yang bukan mahram tidaklah harus
dalam apa jua keadaan samada di tempat terdedah atau di tempat
tertutup, samada wanita yang merdeka atau hamba
- Jika tuan kepada hamba abdi wanita mengumpulkan orang ramai agar
mendengar nyanyian abdinya itu, maka dia juga seorang safih dan
penyaksiannya ditolak
- Memakruhkan penggunaan seruling kerana menurutnya itu adalah
perbuatan kaum Zindik untuk memesongkan orang dari mendengar al-
Quran
c) Pandangan Imam Malik
- Melarang mendengar nyanyian
- Menyatakan bahawa barangsiapa ingin membeli seorang abdi wanita
dan diketahuinya wanita tersebut seorang penyanyi, maka janganlah
dibeli wanita tersebut
d) Pandangan Ibn Taimiyyah
- Membezakan antara mendengar nyanyian dan muzik yang bermanfaat
pada agama dan antara apa yang diberi pengecualian untuk
mengelakkan dosa, dan antara pendengaran muqarrabin dan
pendengaran orang-orang biasa
- Diharuskan mereka mendengar apa yang disyariatkan kepada para
hamba Allah iaitu mendengar ayat-ayat Allah : dapat membaiki hati
dan menyucikan jiwa
e) Pandangan Dr.Yusuf al-Qaradawi
- Membuktikan mengenai hukum seni muzik yang pada asalnya bersifat
harus tetapi boleh berubah kepada hukum-hukum lain berdasarkan
beberapa syarat iaitu :
• Bukan semua lagu itu harus. Isi kandungannya hendaklah
bertepatan dengan kesopanan Islam serta ajarannya. Nyanyiannyanyian
yang menyanjung pemerintah yang zalim, taghut dan
fasiq adalah bertentangan dengan ajaran Islam kerana Islam
melaknat para pelaku kezaliman dan para pengampunya.
• Cara persembahannya juga mesti diambilkira. Kadangkala tajuk
lagunya tidak menjadi masalah tetapi cara penyampaian
penyanyinya itu yang boleh menyebabkan hukumnya haram,
syubhah atau makruh. Ini termasuklah cara nyanyian yang
memberangsangkan ghairah seks para pendengar melalui tematema
cinta berahi.
• Hendaklah nyanyian itu tidak diiringi dengan perkara yang haram
seperti meminum arak, mendedahkan aurat atau bercampur
diantara lelaki dan perempuan tanpa batas dan had.
• Seperti perkara-perkara harus yang lain, nyanyian hendaklah
tidak dilebih-lebihkan terutama nyanyian yang menyentuh
perasaan dan kerinduan yang berlebihan. Sekiranya unsur-unsur
yang berlebihan ini tidak dikawal, ianya akan mengabaikan hak
akal, rohani dan kehendak seseorang, masyarakat dan agama.
• Sekiranya terdapat unsure nyanyian yang menaikkan nafsu
syahwat, mendorong ke arah kejahatan, menjadi lalai dan leka
untuk mengerjakan ibadah maka menjadi kewajipan ke atas
pendengar untuk menjauhinya, menutup pintu fitnah tersebut
demi memelihara dirinya dan agama.
f) Fatwa Sheikh Mahmud Shaltut
- Mendengar dan bermain alat muzik adalah sama hukumnya dengan
merasa makanan yang lazat, menghidu bau yang harum, melihat
pemandangan yang cantik atau mencapai pengetahuan yang tidak
diketahui. Semuanya memberi kesan untuk menenangkan fikiran
apabila jasmani penat dan memberi kesan dalam memulihkan semula
tenaga.
- Al-Quran yang mendasari segala peraturan dan perundangan yang
begitu sempurna adalah bertujuan untuk menjaga supaya tidak berlaku
keterlaluan di pihak yang tidak menggunakan muzik dan pihak yang
menggunakan muzik secara berlebihan. Apatah lagi Islam menuntut
kepada kesederhanaan.
- Fuqaha’ terdahulu telah membenarkan penggunaan seni muzik
apabila mempunyai tujuan yang sesuai seperti muzik iringan ke medan
perang, haji, perkahwinan dan hari kebesaran Islam. Mengikut fuqaha’
Hanafi, muzik yang dilarang ialah sekiranya bercampur dengan majlis
yang terdapat arak, penyanyi perempuan yang mengghairahkan,
unsur-unsur fasiq, perzinaan dan berhala.
- Beliau memberi amaran kepada sesiapa yang berani melarang
sesuatu perkara yang tidak jelas dilarang oleh Allah.
3.1- TARI MENARI
Islam tidak dapat menerima apa yang dikenali kini sebagai budaya rock. Bahkan semua
perbuatan yang membawa kepada keghairahan syahwat seperti nyanyian-nyanyian lucah dan
drama-drama liar meskipun ianya dianggap sebagai seni dan dikatakan kemajuan. Ini kerana,
nilai dan kemajuan dalam Islam berbeza dengan Barat yang tidak mengambil kira agama sebagai
panduan atau kayu pengukurnya.
Islam mengharamkan sebarang interaksi bebas insan yang berlainan jantina tanpa perkahwinan
yang sah. Demikian juga sebarang perbuatan atau kegiatan yang membawa kepada yang
diharamkan seperti perbuatan zina di mana Islam tidak saja melarang dengan sebutan “jangan
berzina” tetapi semua yang membangkitkan syahwat dan keghairahan nafsu.
BAB 4 : SENI RUPA
Secara umumnya para ulama’ membahagikan seni rupa kepada 2 iaitu:
a) Seni rupa yang mempunyai imej ataupun bentuk dan hasilnya dinamakan patung
b) Seni rupa yang tidak mempunyai imej mahupun bentuk dan hasilnya dinamakan gambar
atau lukisan
4.1- SENI UKIR
• Seni ukir Islam mempunyai nilai yang tinggi baik dalam susunan komposisi cara
pengisian bidang yang dihias ataupun dalam cara mensejajarkan motif-motif
ukirannya
• Pembahagian bidang diatur berdasarkan geometri, motif-motif tabi’i seperti daun,
akar, bunga dan sebagainya
• Dalam seni ukir Islam wujud paduan yang harmoni antara rasa dan akal
• Ia juga dikenali sebagai seni pahat yang merangkumi apa-apa sahaja yang diukir
atau yang dipahat
4.2- PATUNG
• Islam mengharamkan patung di dalam rumah yang dijadikan perhiasan dan
sebagainya kerana malaikat rahmat akan menjauhi rumah tersebut
• Jika si pembuat patung tersebut mengetahui bahawa patung itu akan disembah
maka dia adalah seorang kafir
• Jika si pembuat patung itu tidak sengaja dan tidak mengetahui bahawa patung
itu akan disembah, maka dia berdosa sahaja dengan perbuatannya itu
• Terdapat hadith yang menyatakan bahawa si pembuat patung akan dipaksa
memberi nyawa kepada patungnya. Dia akan diseksa selama mana ia tidak
dapat memberikan nyawanya kepada patung tersebut.
4.3- PATUNG CACAT
• Segolongan ulama’ berpendapat bahawa Islam tidak mengharamkan patung
yang tidak sempurna atau yang cacat kerana ia tidak dapat disembah kerana
tidak lengkap anggotanya
• Bahkan membuat patung cacat, hukumnya mubah
• Tetapi, patung separuh badan yang dibina bagi mengagungkan pemimpinpemimpin
tertentu, pengharamannya lebih tegas daripada patung kecil yang
lengkap anggotanya yang hanya sekadar menjadi hiasan rumah
4.4- PATUNG PERMAINAN KANAK-KANAK
• Tidak terdapat larangan khusus mengenainya dalam Islam kerana ia sekadar
lukisan atau ukiran untuk hiburan kanak-kanak bukan bermaksud untuk
disembah
• Menurut Imam al-Syawkani, anak-anak kecil boleh bermain dengan boneka
(patung)
• Tetapi Imam Malik melarang lelaki membelikan boneka kepada anak
perempuannya
• Qadi ‘Iyad pula membolehkan anak-anak kecil perempuan bermain-main dengan
boneka kerana rukhsah
4.5- LUKISAN
• Jika lukisan seni berbentuk sesuatu yang disembah melainkan Allah seperti
gambar Nabi Isa A.S atau al-Masih bagi orang-orang Kristian atau lembu bagi
orang-orang Hindu dan sebagainya, maka pelukisnya tidak lepas daripada azab
Allah
• Orang yang melukis sesuatu yang tidak dapat disembah tetapi dengan niat untuk
menandingi ciptaan Allah, pelukis itu bukan saja terkena ancaman sebagai orang
yang “paling berat seksaannya pada hari kiamat” malah dia juga terkeluar dari
agama Islam
4.6- FILEM (WAYANG GAMBAR)
• Filem Islam ialah filem yang menemukan kefahaman-kefahaman Islam dengan
Allah, alam semesta, kehidupan dan manusia sebagai pertemuan yang
menyeluruh dan sebahagiannya yang hanya terhad kepada sifat-sifat
keIslamannya
• Mengenai panggung wayang, Prof. Dr. Yusu al-Qaradawa menjelaskan
- Kadarnya harus munasabah dengan masyarakat yang menggalakkan
keprihatinan bukan masyarakat yang lalai dan leka
- Panggung wayang janganlah menjadi tempat mengobarkan syahwat,
merosak komitmen terhadap nilai-nilai unggul, menghakis akhlak belia
atau meracuni akal mereka dengan idea-idea asing yang bertentangan
dengan aqidah dan pegangan ummah
- Waktu-waktu tayangan hendaklah tidak bercanggah dengan waktu
sembahyang
- Panggung wayang tidak boleh menjadi tempat atau sarang untuk
muda mudi memadu kasih secara haram serta berleluasa menginjak
batasan syarak
- Janganlah panggung menjadi institusi yang membolot harta rakyat
kerana dimonopoli oleh sesetengah pihak dan mereka menjual tikettiket
dengan harga yang mahal tanpa ada pengawasan daripada pihak
bertanggungjawab
4.7- SENI KHAT
• Khat merupakan seni yang mengandungi keindahan estetika
• Merupakan kesenian yang paling asas di dalam Islam kerana ia merupakan
wadah kepada pengaliran ilmu
• Kaligrafi atau seni khat berasal daripada perkataan latin iaitu ‘kalios’ yang bererti
indah manakala ‘graph’ bermaksud garisan atau tulisan
• Ahli dalam seni khat dipanggil Khattat
• Seni khat bermula serentak dengan turunnya wahyu Ilahi kepada Rasulullah
kerana pada zaman jahiliah, orang-orang Arab berpegang kepada tradisi lisan
untuk menyimpan maklumat dan komunikasi mereka
• Ahli-ahli kaligrafi sangat dimuliakan : mereka diberi hadiah dan kedudukan yang
istimewa oleh para raja dan orang-orang besar di seluruh dunia Islam
• Karya-karya mereka memaparkan kewibawaan luarbiasa para seniman silam
malah menjadi sumbangan yang hidup kepada tamadun Islam yang melahirkan
mereka
4.8- SENI BINA
• Seni bina Islam telah berkembang seiring dengan seni ukir dan seni khat Islam
• Seni bina Islam mempunyai ciri-cirinya tersendiri dan bersifat unik : mengandungi
seni khat, bentuk arabesque, corak geometrid an motif seni reka
• Wujud pengaruh yang kuat daripada ayat-ayat al-Quran, hadith dan syair-syair
bahasa Arab
• Selepas kewafatan Rasulullah, seni bina terus berkembang terutama di zaman
Khulafa’ al-Rasyidin khususnya melalui pembinaan masjid yang dihias dengan
tulisan khat
• Di zaman Bani ‘Umayyah, istana-istana khalifah turut diukir dengan seni ukir
yang unik. Buktinya, istana ‘Amarah yang terletak di timur Laut Mati dan di
Masjid al-Haram tersergam indah dengan seni bina Islam dan ukiran yang
bercirikan Islam
• Di zaman kerajaan Islam di Sepanyol (Andalusia), unsur-unsur seni bina Islam
amat terserlah pada bangunan dan istana seperti yang terdapat pada Istana
Alhambra dan Masjid Cordova
• Di zaman kerajaan Islam ‘Abbasiyyah, seni bina Islam mencapai zaman
keemasan kerana ciri-ciri seni bina Islam mampu bersepadu dengan seni bina
Parsi yang tidak mempunyai unsur-unsur seni yang bertentangan dengan Islam
• Kerajaan Dawlah ‘Uthmaniyyah yang berpusat di Turki turut mencatatkan
kehebatan di dalam perkembangan seni bina Islam. Buktinya, pembinaan Masjid
Mihrimah, Sehzade, Suleymaniye dan Selimiye.
• Seni bina ini terhasil dengan kepakaran para arkitek Islam seperti Sinanuddin
Yusuf b. Abdullah, Khayruddi dan Ahmad Pasha
BAB 5 : SENI PAKAIAN
Pakaian merupakan kebudayaan manusia yang dibenarkan bahkan dituntut oleh agama Islam
agar manusia kelihatan sopan dan cantik : berbeza dengan haiwan yang tidak berakal.
Dalam Islam, seni pakaian dari sudut estatikanya diserahkan kepada kebijaksanaan umat Islam
sendiri menggubahnya untuk disesuaikan dengan adat, tradisi dan keadaan setempat. Islam
amat menitikberatkan soal kebersihan kerana melihatnya sebagai asas bagi setiap perhiasan
yang baik dan pemandangan yang elok dalam pakaian.
Pakaian yang diperbuat daripada bulu kambing, sutera, kulit binatang yang halal, pakaian dari
benang guni dan sebagainya adalah dihalalkan. Begitu juga dengan seni memperagakan
pakaian. Ia dihalalkan selagi tidak melanggar batas-batas hukum Islam.
Pakaian berfungsi sebagai usaha menutup aurat dan untuk menghias diri. Oleh itu, sesuatu
pakaian yang tidak dapat menutupi aurat meskipun dapat dijadikan perhiasan diri seperti kain
yang jarang adalah dianggap tidak menurut hukum Islam.
Pakaian yang dapat memelihara diri dari panas dan kesejukan serta dapat mempertahankan diri
dalam peperangan juga dihalalkan dalam Islam. Selain itu, terdapat hadith yang menganjurkan
agar kita berpakaian menutup aurat pada setiap masa. Lebih-lebih lagi sewaktu solat dan
mengerjakan haji agar dapat dibezakan atau dibanteras amalan orang-orang Arab jahiliah masa
lampau. Ini kerana, semasa ingin beribadat mereka membuka seluruh pakaian mereka.
Apa sahaja perhiasan yang didapati dari perut laut seperti mutiara, batu-batu berharga dan lainlain
boleh dijadikan pakaian dan perhiasan manusia terutamanya kaum wanita. Dalam hal warna
pakaian pula, tidaklah terlalu dititikberatkan oleh Islam. Namun begitu, adalah lebih baik jika
berwarna putih.
Pakaian yang diperbuat dari sutera dan perhiasan emas dihalalkan bagi kaum wanita
memakainya tetapi diharamkan bagi kaum lelaki. Haram bagi kaum lelaki untuk memakai atau
mengguna apa saja yang diperbuat daripada emas seperti gelang, rantai, bekas rokok, gigi emas
dan sebagainya. Tetapi tidak diharamkan mereka memakai atau mengguna apa sahaja yang
diperbuat daripada perak, logam, besi dan sebagainya.
BAB 6 : SENI SASTERA
Sastera ertinya bahasa, seni sastera ialah seni bahasa. Susastera bermaksud ‘Bahasa Yang
Indah’. Kesusasteraan pula bermaksud sejumlah tulisan yang menggunakan bahasa yang indah
bagi melahirkan perasaan yang indah. Sastera adalah salah satu cabang seni manakala seni itu
adalah suatu yang indah yang dapat dihubungkaitkan dengan keindahan mutlak Allah itu sendiri.
Kesusasteraan ialah satu bentuk tulisan yang dicipta oleh manusia dengan bantuan bahasa
dengan tujuan menikmati penerokaannya ke dalam pengalaman-pengalaman semasa hidup.
Bentuk utama sastera ialah sifat pengisahan yang terdapat di dalam pernyataannya. Ahli karya
sastera peka bertindak balas ke atas fakta-fakta penghidupan dan mempersembahkan kepada
pembaca hasil kesedaran instuitif.
Pada umumnya, segala karangan atau karya tulisan yang menggunakan bahasa yang indah
dapat dibahagikan kepada 2:
a) Prosa Nathr – karangan bebas yang tidak terikat dengan sebarang peraturan
b) Puisi Syi’r- karangan atau gubahan perkataan yang terikat dengan peraturan tertentu
seperti sajak, pantun, tamthil, ibarat dan sebagainya
Terdapat pengecualian bagi penyair yang rongganya penuh dengan syair-syair memuji Allah atau
RasulNya, demikian juga syair-syair yang memuatkan zikrullah dan ajaran-ajaran agama, maka
ianya tidaklah dilarang dan tidak dicela sebegitu keras.
Para sasterawan tidak dilarang sama sekali malah digalakkan agar mereka menghasilkan karya
yang mengandungi nasihat agama, semangat perjuangan untuk menegakkan kebenaran,
keadilan dan menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat. Karya-karya mereka pada zaman
dahulu penuh dengan ilmu pengetahuan, menganjurkan kerjasama, persahabatan dan
perpaduan ummah serta mengandungi puji-pujian terhadap Allah, selawat ke atas nabi, pujian ke
atas para sahabat pilihan, para malaikat, kitab-kitab suci dan lain-lain.
Syair dan usaha syair tidak dilarang jika ianya digarap untuk tujuan meningkatkan semangat jihad,
memperbaharui tekad, menghibur juga menghilangkan penat lelah berkerja, menyeru
melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar, menyebut syurga neraka, menyelar perbuatan zina,
minum arak atau mengambil dadah, menimbulkan keraguan terhadap berhala dan
penyembahannya.
Bahkan Rasulullah sendiri mengucapkan syair sewaktu menggali parit dalam peristiwa perang
Ahzab. Menggarap syair yang baik dan mendengarnya adalah digalakkan dalam Islam. Dalam
Islam, menggunakan keupayaan kreatif samada melalui prosa atau puisi amat digalakkan
terutama untuk menentang musuh dan membela Islam, bahkan ia dianggap suatu jihad.
Termasuk dalam kategori ini juga ialah syair-syair yang memuatkan pujian kepada Nabi
Muhammad S.A.W seperti berzanji, contohnya seperti gubahan al-Bushayri yang diberi nama al-
Burdah :
Dia kekasih Pembawa syafa’at diharapkan
Dapat menghapuskan segala bahaya mendatang
Dia menyeru ke jalan Allah, barangsiapa yang mengikutnya
Bererti ia berpegang kepada tali yang teguh
Baginda mengatasi para anbiya’
Dalam kejadian dan akhlaknya
Ilmu dan kemurahan Baginda tiada bandingannya
Semangkuk laut setitik hujan
Para Rasul memerlukannya
Jika syair-syair yang memuji para Nabi dan Rasul digalakkan dalam Islam, apatah lagi syair-syair
yang memuji Allah S.W.T seperti yang digarap oleh penyair-penyair agung dunia di kalangan
pujangga-pujangga sufi dan sebagainya. Contohnya, munajat Ibn al-Farid, seorang penyair sufi
Mesir yang masyhur :
Kala malam
Ku lihat api di desa
Ku gembirakan keluargaku
Tunggulah? Agarku dapat hidayat
Semoga….
Ku hampiri api
Itulah api al-Mukallam
Sebelumku.
Hingga pabila waktuhampir sedikit-sedikit menghimpun sekujur tubuhku
Runtuhlah gunungku
Dari kebesaran al-Mutajalli
Muncul rahsia sembunyi
Bisa diketahui
Siapa seperti diri ini
Akulah faqir kesibukan
Simpatilah keadaan
Kelemahan ini!
BAB 7 : RUMUSAN
Kesenian Islam bertunjangkan tauhid, iaitu keEsaan Tuhan yang bertolak dari pengajaran al-
Quran dan as-Sunnah. Bacaan al-Quran yang liturgis telah menciptakan suatu cabang muzik
baru. Pemeliharaan naskahnya telah melahirkan tulisan atau khat Arab yang indah.
Pembinaan masjid-masjid sebagai tempat ibadah kaum Muslimin pula telah
mengembangkan seni bina dan seni hias. Di dalam menjaga keseimbangan antara keperluan
jasad dan jiwa, Islam telah menganjurkan sikap sederhana dalam semua perkara dan
membawa kepada bakat-bakat alami di dalam jurusan-jurusan yang benar dan telah
mencuba untuk mengembangkan suatu keseluruhan yang harmonis dalam diri manusia.
Dalam sabda-sabda Nabi, terdapat teks-teks yang menegaskan keprihatinan Islam terhadap
pelbagai aspek seni. Misalnya, sabda Baginda “Allah itu indah dan sukakan keindahan” dan
“ Keindahan itu disuruh di dalam segala sesuatu, biarpun engkau membunuh seseorang,
maka bunuhlah dia dengan suatu cara yang baik”.
Di dalam kehidupan Nabi, kita dapati peristiwa berikut yang bersifat instruktif, di mana
Baginda pada suatu hari telah melihat sebahagian dari pusara yang tidak diratakan
sepenuhnya. Baginda telah memerintahkan kekurangan itu ditimbun sampai rata, sambil
menambah bahawa ia tidak akan menjejaskan orang yang mati tetapi ia lebih menyenangkan
mata orang yang hidup.
Sementara itu, mimbar di dalam masjid yang digunakan oleh Rasulullah telah dihiasi dengan
2 bola seperti buah delima dan 2 orang cucu Baginda amat suka bermain-main dengannya.
Ini dapat dikatakan sebagai permulaan seni ukir dalam Islam. Kemudian naskah-naskah al-
Quran telah dihiasi dengan pelbagai corak warna. Apabila al-Quran diberi perhatian supaya
lebih cantik dan dapat disimpan lebih lama maka lahirlah pula seni hias dan seni menjilid
buku.
Kaligrafi atau tulisan khat sebagai suatu kesenian adalah suatu keistimewaan orang Islam. Ia
merupakan kesenian yang mendapat kehormatan yang tertinggi, khasnya tulisan Arab untuk
menulis segala firman Allah dan sabda Rasulnya. Dengan kepelbagaian jenisnya, khat Arab
telah dipergunakan dengan begitu meluas di dalam dunia Islam.
Berhubung dengan muzik dan nyanyian di bawah naungan Raja-raja atau Khalifah-khalifah
Islam pula, maka ia telah sampai ke kemuncak perkembangannya yang gemilang. Sarjanasarjana
Islam yang terkenal seperti al-Farabi, Ibn Sina dan lain-lain telah meninggalakan
bukan sahaja karya-karya monumental tetapi juga telah membuat penambahan dan
peningkatan yang berharga terhadap muzik-muzik Greek dan India. Mereka telah mencipta
kod-kod muzik di samping dapat menentukan jenis-jenis alat muzik yang berbeza.
Ringkasnya, dalam lapangan kesenian orang Muslimin telah memberi sumbangan yang
berharga sekali. Mereka mengikis sifat-sifatnya yang merugikan, mengembangkan aspekaspek
estetiknya dan menemukan sesuatu yang baru yang berfaedah untuk dunia.