Wednesday, July 15, 2009

assalamualaikum...

Bersyukur ke hadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya saya dapat menhasilkan blog mengenai subjek seni yang diarahkan oleh pensyarah saya..blog ini dalam proses untuk memasukkan maklumat-maklumat berkaitan pembelajaran seni.